Kết quả xổ số miền trung Thứ 4

Xổ số Miền Trung ngày 8/9/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
30
67
G7
990
581
G6
6784
8601
2610
6242
7032
6379
G5
9580
5822
G4
49415
74214
23327
35379
42325
86014
95287
10517
83500
10468
11014
95396
72031
49267
G3
39038
09728
42968
11696
G2
53862
91371
G1
95258
30126
ĐB
273968
783777
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 1 , 0
1 4, 4, 5 4, 7
2 5, 7, 8 2, 6
3 0, 8 1, 2
4 2
5 8
6 2, 8 7, 7, 8, 8
7 9 1, 7
8 0, 4, 7 1
9 0 6, 6

Xổ số Miền Trung ngày 1/9/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
70
91
G7
486
227
G6
3014
2485
9768
0485
6655
8578
G5
9922
7145
G4
27710
20183
39270
00261
70139
37670
68827
77399
88417
93930
81251
85581
71710
84075
G3
98041
30913
61632
05611
G2
45197
77080
G1
05641
07685
ĐB
784082
709547
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1 0, 3, 4 0, 1, 7
2 2, 7 7
3 9 0, 2
4 1, 1 5, 7
5 1, 5
6 1
7 0, 0, 0 5
8 2, 3, 5, 6 0, 1, 5, 5
9 7 1, 9

Xổ số Miền Trung ngày 25/8/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
76
36
G7
273
898
G6
9956
4978
3757
2338
9100
0530
G5
3014
9446
G4
33393
60599
84373
80536
23236
26909
20630
58269
47110
84537
87056
27715
63376
17085
G3
39112
12373
07607
60534
G2
99847
68210
G1
17125
02006
ĐB
437938
141201
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 9 , 0, 1, 6, 7
1 2, 4 0, 0, 5
2 5
3 0, 6, 6, 8 4, 6, 7, 8
4 7 6
5 6 6
6 9
7 3, 3, 3, 6, 8 6
8 5
9 3, 9 8

Xổ số Miền Trung ngày 11/8/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
43
76
G7
079
983
G6
8960
1927
2056
9080
2612
5615
G5
9545
5487
G4
21277
12193
86274
57767
26349
92641
55665
55862
08810
10167
11029
35582
61260
82048
G3
54610
67890
69473
60121
G2
08031
40356
G1
80384
39201
ĐB
720171
424362
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 1
1 0 0, 2
2 7 1, 9
3 1
4 1, 3, 5, 9 8
5 6
6 0, 5, 7 0, 2, 2, 7
7 1, 4, 7, 9 3, 6
8 4 0, 2, 3, 7
9 0, 3

Sổ Kết Quả Miền Trung

XSMT 90 ngày

XSMT 160 ngày

XSMT 300 ngày

XSMT 400 ngày

XSMT 500 ngày

Thống kê kết quả xổ số chuyên sâu

Xem thống kê

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ ngay