Kết quả xổ số miền trung Thứ 4

Xổ số Miền Trung ngày 30/11/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
95
71
G7
048
902
G6
3049
3012
1596
1382
1489
1863
G5
4560
4852
G4
06452
86494
44319
25287
33594
29804
49314
04323
03733
02133
25500
25922
40764
57116
G3
65835
15353
74922
25136
G2
21356
15013
G1
76119
37641
ĐB
284555
265909
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 4 , 0, 2, 9
1 2, 4, 9, 9 3, 6
2 2, 2, 3
3 5 3, 3, 6
4 8, 9 1
5 2, 3, 5, 6 2
6 0 4
7 1
8 7 2, 9
9 4, 4, 5

Xổ số Miền Trung ngày 16/11/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
23
62
G7
958
818
G6
7575
4152
9507
4662
1299
1593
G5
8226
1435
G4
36096
56951
19730
82897
19788
34060
06210
58377
67807
02310
39022
26692
20269
37940
G3
24926
92253
22862
90144
G2
53363
86937
G1
49653
91458
ĐB
773808
226848
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8 7
1 0 0, 8
2 3, 6, 6 2
3 0 , 5, 7
4 0, 4, 8
5 1, 2, 3, 3, 8 8
6 0, 3 2, 2, 2, 9
7 , 5 7
8 8
9 6, 7 2, 9

Xổ số Miền Trung ngày 9/11/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
65
26
G7
887
017
G6
9747
4639
0259
6975
3291
2791
G5
6753
8662
G4
22238
08975
94579
39726
56627
41252
08612
16775
67694
14573
00311
66330
11252
90668
G3
99130
47879
52190
51563
G2
46258
44091
G1
21721
97006
ĐB
969708
076919
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8 6
1 2 , 1, 7, 9
2 1, 6, 7 6
3 0, 8, 9 0
4 7
5 2, 3, 8 2
6 5 2, 3, 8
7 5, 9, 9 3, 5, 5
8 7
9 0, 1, 1, 4

Xổ số Miền Trung ngày 2/11/2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
88
35
G7
866
824
G6
5450
8454
9758
6995
2087
8098
G5
3642
8042
G4
00035
13471
45875
08712
39345
75752
68730
37976
35849
21959
00769
81500
33034
17772
G3
65743
34135
54907
61356
G2
88157
89414
G1
43019
69851
ĐB
209146
972290
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0, 7
1 2, 9 4
2 4
3 0, 5, 5 4, 5
4 2, 3, 5, 6 2, 9
5 0, 2, 4, 7 1, 6, 9
6 6 9
7 1, 5 2, 6
8 , 8 , 7
9 0, 5

Sổ Kết Quả Miền Trung

XSMT 90 ngày

XSMT 160 ngày

XSMT 300 ngày

XSMT 400 ngày

XSMT 500 ngày

Thống kê kết quả xổ số chuyên sâu

Xem thống kê

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ ngay