Kết quả xổ số miền bắc Thứ 2

Xổ số Miền Bắc ngày 12/2/2024

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Miền Bắc ngày 5/2/2024

Đặc biệt 69876
Giải nhất 47161
Giải nhì 54779 83038
Giải ba 54035 40526 22723
04016 92542 30851
Giải tư 1932 1071 3559 6332
Giải năm 2140 4907 6780
8375 6102 2349
Giải sáu 806 060 590
Giải bảy 07 35 81 22
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 07 07 16 22 23 26 32
32 35 35 38 40 42 49 51 59
60 61 71 75 76 79 80 81 90
Đầu Lô tô
0 02, 06, 07, 07
1 16
2 22, 23, 26
3 32, 32, 35, 35, 38
4 40, 42, 49
5 51, 59
6 60, 61
7 71, 75, 76, 79
8 80, 81
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 80, 90
1 51, 61, 71, 81
2 02, 22, 32, 32, 42
3 23
4
5 35, 35, 75
6 06, 16, 26, 76
7 07, 07
8 38
9 49, 59, 79

Xổ số Miền Bắc ngày 29/1/2024

Đặc biệt 75346
Giải nhất 98171
Giải nhì 23541 90743
Giải ba 98189 71152 09412
86414 11035 95289
Giải tư 2771 3474 5314 0609
Giải năm 0912 7238 9154
8750 1011 0265
Giải sáu 156 432 799
Giải bảy 81 83 09 85
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 11 12 12 14 14 32 35
38 41 43 46 50 52 54 56 65
71 71 74 81 83 85 89 89 99
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 11, 12, 12, 14, 14
2
3 32, 35, 38
4 41, 43, 46
5 50, 52, 54, 56
6 65
7 71, 71, 74
8 81, 83, 85, 89, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 41, 71, 71, 81
2 12, 12, 32, 52
3 43, 83
4 14, 14, 54, 74
5 35, 65, 85
6 46, 56
7
8 38
9 09, 09, 89, 89, 99

Xổ số Miền Bắc ngày 22/1/2024

Đặc biệt 36910
Giải nhất 79118
Giải nhì 28263 37729
Giải ba 39344 36781 97614
33735 51836 41688
Giải tư 7547 3433 7982 3523
Giải năm 6779 9563 5686
2191 7374 3556
Giải sáu 252 534 420
Giải bảy 60 13 65 17
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 14 17 18 20 23 29 33
34 35 36 44 47 52 56 60 63
63 65 74 79 81 82 86 88 91
Đầu Lô tô
0
1 10, 13, 14, 17, 18
2 20, 23, 29
3 33, 34, 35, 36
4 44, 47
5 52, 56
6 60, 63, 63, 65
7 74, 79
8 81, 82, 86, 88
9 91
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 60
1 81, 91
2 52, 82
3 13, 23, 33, 63, 63
4 14, 34, 44, 74
5 35, 65
6 36, 56, 86
7 17, 47
8 18, 88
9 29, 79

Xổ số Miền Bắc ngày 15/1/2024

Đặc biệt 63261
Giải nhất 52395
Giải nhì 54221 54937
Giải ba 21642 72620 46915
40939 66975 95237
Giải tư 9526 9444 4855 6097
Giải năm 3145 6073 1774
9335 2193 0747
Giải sáu 934 367 864
Giải bảy 94 59 67 21
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 20 21 21 26 34 35 37 37
39 42 44 45 47 55 59 61 64
67 67 73 74 75 93 94 95 97
Đầu Lô tô
0
1 15
2 20, 21, 21, 26
3 34, 35, 37, 37, 39
4 42, 44, 45, 47
5 55, 59
6 61, 64, 67, 67
7 73, 74, 75
8
9 93, 94, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20
1 21, 21, 61
2 42
3 73, 93
4 34, 44, 64, 74, 94
5 15, 35, 45, 55, 75, 95
6 26
7 37, 37, 47, 67, 67, 97
8
9 39, 59

Sổ Kết Quả Miền Bắc

XSMB 90 ngày

XSMB 160 ngày

XSMB 300 ngày

XSMB 400 ngày

XSMB 500 ngày

Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc chuyên sâu

Xem thống kê

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ ngay