Kết quả xổ số miền trung Thứ 2

Xổ số Miền Trung ngày 27/11/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
98
32
G7
366
627
G6
9789
5888
1759
2173
0324
6037
G5
1490
1753
G4
90640
50400
00737
90445
02023
09946
03153
16088
61164
55936
83918
03270
38025
47898
G3
47548
29131
70432
56346
G2
43203
07693
G1
27775
27132
ĐB
401919
533609
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 0, 3 , 9
1 9 8
2 3 4, 5, 7
3 1, 7 2, 2, 2, 6
4 0, 5, 6, 8 6
5 3 3
6 6 4
7 5 0, 3
8 8, 9 8
9 0, 8 3, 8

Xổ số Miền Trung ngày 20/11/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
34
71
G7
671
357
G6
0706
7225
5712
6689
9794
2270
G5
1798
4124
G4
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
G3
00806
36694
99936
40669
G2
40166
46852
G1
87226
22977
ĐB
829687
968527
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 1, 3, 6, 6 , 1
1 0 9
2 5, 5, 6 4, 7, 7
3 4 2, 6
4 6
5 2, 7
6 6 9
7 1, 9 1, 7, 9
8 7 6, 9
9 4, 5, 8 1, 4

Xổ số Miền Trung ngày 13/11/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
34
61
G7
690
660
G6
5212
2139
4314
2913
5819
2385
G5
4804
8698
G4
85259
09990
54817
56769
50659
01232
41256
89271
04334
74045
45153
74291
69839
29081
G3
99881
14324
56113
45641
G2
87986
21812
G1
43852
34529
ĐB
434308
183275
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 4, 8
1 2, 7 2, 3, 3, 9
2 4 9
3 2, 4, 9 4, 9
4 1, 5
5 2, 6, 9, 9 3
6 9 0, 1
7 1, 5
8 1, 6 1
9 0, 0 1, 8

Xổ số Miền Trung ngày 6/11/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
70
39
G7
173
277
G6
9329
6903
1528
8339
2090
5302
G5
7989
0425
G4
38619
57972
66599
45012
07937
10262
42825
91264
35908
15656
16991
44081
78450
35198
G3
23963
94521
44249
82003
G2
23500
09128
G1
53107
16214
ĐB
372081
451974
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 0, 3, 7 , 3, 8
1 2, 9 4
2 1, 5, 9 5, 8
3 7 9, 9
4 9
5 0, 6
6 2, 3 4
7 0, 2, 3 4, 7
8 1, 9 1
9 9 0, 1, 8

Xổ số Miền Trung ngày 30/10/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
07
28
G7
114
518
G6
5339
3091
9138
8893
8897
3701
G5
4037
1890
G4
64416
82442
05134
18047
76002
46963
91095
73532
64612
43399
16125
99526
75569
22933
G3
19236
61513
11423
65990
G2
49330
71433
G1
65308
55069
ĐB
400243
536532
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 2, 7, 8
1 3, 4, 6 2, 8
2 3, 5, 6, 8
3 0, 4, 6, 7, 9 2, 2, 3, 3
4 2, 3, 7
5
6 3 9, 9
7
8
9 1, 5 0, 0, 3, 7, 9

Sổ Kết Quả Miền Trung

XSMT 90 ngày

XSMT 160 ngày

XSMT 300 ngày

XSMT 400 ngày

XSMT 500 ngày

Thống kê kết quả xổ số chuyên sâu

Xem thống kê

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ ngay