Kết quả xổ số miền trung Thứ 2

Xổ số Miền Trung ngày 5/4/2021

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
29
47
G7
099
106
G6
7040
7645
3672
8640
9717
1744
G5
6937
8250
G4
00644
59817
86789
84013
11777
08385
28852
44441
57008
27203
79079
90585
98997
04741
G3
62250
26880
39037
33784
G2
53981
57182
G1
82805
90408
ĐB
466735
315288
Phóng to
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 5 3, 6, 8, 8
1 3, 7 7
2 9
3 5, 7 7
4 0, 4, 5 0, 1, 1, 4, 7
5 0, 2 0
6
7 2, 7 9
8 0, 1, 5, 9 2, 4, 5, 8
9 9 7

Xổ số Miền Trung ngày 29/3/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
24
78
G7
973
180
G6
7648
6005
7004
3072
5895
2427
G5
5164
7724
G4
87283
38381
83311
18282
99581
14645
22501
27531
65957
07524
49790
56952
59759
93203
G3
02956
47008
85111
35110
G2
71420
69303
G1
69145
14021
ĐB
956225
945469
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 1, 4, 5, 8 3, 3
1 1 0, 1
2 0, 4, 5 1, 4, 4, 7
3 1
4 5, 5, 8
5 6 2, 7, 9
6 4 9
7 3 2, 8
8 1, 1, 2, 3 0
9 0, 5

Xổ số Miền Trung ngày 22/3/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
72
39
G7
788
022
G6
6850
5019
8819
8653
5444
8771
G5
6917
7914
G4
75612
28770
72417
22951
74318
32580
15708
05142
63265
52101
19588
12632
16280
42512
G3
98078
22767
75158
15804
G2
10071
12140
G1
76197
79293
ĐB
464197
273600
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 8 0, 1, 4
1 2, 7, 7, 8, 9, 9 2, 4
2 2
3 2, 9
4 0, 2, 4
5 0, 1 3, 8
6 7 5
7 0, 1, 2, 8 1
8 0, 8 0, 8
9 7, 7 3

Xổ số Miền Trung ngày 15/3/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
12
61
G7
495
159
G6
7721
3180
6650
2686
3454
5462
G5
6369
7716
G4
54718
59705
20975
79097
60416
36314
31374
44284
04561
67169
18813
83373
48404
69166
G3
20525
80152
55979
24158
G2
82375
75412
G1
29816
30659
ĐB
285463
786613
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 5 4
1 2, 4, 6, 6, 8 2, 3, 3, 6
2 1, 5
3
4
5 0, 2 4, 8, 9, 9
6 3, 9 1, 1, 2, 6, 9
7 4, 5, 5 3, 9
8 0 4, 6
9 5, 7

Xổ số Miền Trung ngày 8/3/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
40
79
G7
503
417
G6
0737
1256
8445
2776
3103
0734
G5
5609
2303
G4
18234
01219
18483
88221
27057
24037
77660
65546
45849
41272
62339
66242
65739
52493
G3
12380
65076
67810
18098
G2
75678
15135
G1
77380
00420
ĐB
244529
307263
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3, 9 3, 3
1 9 0, 7
2 1, 9 0
3 4, 7, 7 4, 5, 9, 9
4 0, 5 2, 6, 9
5 6, 7
6 0 3
7 6, 8 2, 6, 9
8 0, 0, 3
9 3, 8

Sổ Kết Quả Miền Trung

XSMT 90 ngày

XSMT 160 ngày

XSMT 300 ngày

XSMT 400 ngày

XSMT 500 ngày

Thống kê kết quả xổ số chuyên sâu

Xem thống kê

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ ngay