XSMB hôm nay - KQXSMB ngày hôm nay

Xổ số Miền Bắc ngày 5/7/2020

Đặc biệt 11070
Giải nhất 81900
Giải nhì 93541 83224
Giải ba 78501 89467 62358
98881 75755 37494
Giải tư 2841 6916 5056 5898
Giải năm 8252 4890 6811
0216 2411 2043
Giải sáu 525 144 656
Giải bảy 59 77 50 98
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 11 11 16 16 24 25 41
41 43 44 50 52 55 56 56 58
59 67 70 77 81 90 94 98 98
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 11, 11, 16, 16
2 24, 25
3
4 41, 41, 43, 44
5 50, 52, 55, 56, 56, 58, 59
6 67
7 70, 77
8 81
9 90, 94, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 70, 90
1 01, 11, 11, 41, 41, 81
2 52
3 43
4 24, 44, 94
5 25, 55
6 16, 16, 56, 56
7 67, 77
8 58, 98, 98
9 59

Xổ số Miền Bắc ngày 4/7/2020

Đặc biệt 77775
Giải nhất 02917
Giải nhì 92075 95679
Giải ba 34008 02955 63385
53599 00340 54607
Giải tư 1211 2080 8508 2732
Giải năm 1906 5140 1899
1189 5095 4187
Giải sáu 217 051 670
Giải bảy 33 07 54 19
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 07 08 08 11 17 17 19
32 33 40 40 51 54 55 70 75
75 79 80 85 87 89 95 99 99
Đầu Lô tô
0 06, 07, 07, 08, 08
1 11, 17, 17, 19
2
3 32, 33
4 40, 40
5 51, 54, 55
6
7 70, 75, 75, 79
8 80, 85, 87, 89
9 95, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 70, 80
1 11, 51
2 32
3 33
4 54
5 55, 75, 75, 85, 95
6 06
7 07, 07, 17, 17, 87
8 08, 08
9 19, 79, 89, 99, 99

Xổ số Miền Bắc ngày 3/7/2020

Đặc biệt 58827
Giải nhất 67119
Giải nhì 20017 74828
Giải ba 15849 42557 70152
05128 97170 90611
Giải tư 4839 9882 7284 5102
Giải năm 6746 0342 7729
9252 7816 7478
Giải sáu 789 958 247
Giải bảy 32 27 98 06
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 11 16 17 19 27 27 28
28 29 32 39 42 46 47 49 52
52 57 58 70 78 82 84 89 98
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 11, 16, 17, 19
2 27, 27, 28, 28, 29
3 32, 39
4 42, 46, 47, 49
5 52, 52, 57, 58
6
7 70, 78
8 82, 84, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 11
2 02, 32, 42, 52, 52, 82
3
4 84
5
6 06, 16, 46
7 17, 27, 27, 47, 57
8 28, 28, 58, 78, 98
9 19, 29, 39, 49, 89

Xổ số Miền Bắc ngày 2/7/2020

Đặc biệt 61129
Giải nhất 69904
Giải nhì 71780 01538
Giải ba 21787 54690 70085
91151 57731 48787
Giải tư 0101 6384 1856 7735
Giải năm 1653 2824 2027
9922 1686 8012
Giải sáu 059 160 648
Giải bảy 76 51 95 79
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 12 22 24 27 29 31 35
38 48 51 51 53 56 59 60 76
79 80 84 85 86 87 87 90 95
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 12
2 22, 24, 27, 29
3 31, 35, 38
4 48
5 51, 51, 53, 56, 59
6 60
7 76, 79
8 80, 84, 85, 86, 87, 87
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 60, 80, 90
1 01, 31, 51, 51
2 12, 22
3 53
4 04, 24, 84
5 35, 85, 95
6 56, 76, 86
7 27, 87, 87
8 38, 48
9 29, 59, 79

Xổ số Miền Bắc ngày 1/7/2020

Đặc biệt 44435
Giải nhất 95361
Giải nhì 32743 77297
Giải ba 45653 44668 14502
51671 45385 52095
Giải tư 9221 5165 9374 1987
Giải năm 3928 6088 8155
2749 3543 6596
Giải sáu 404 726 937
Giải bảy 86 91 00 55
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 21 26 28 35 37 43
43 49 53 55 55 61 65 68 71
74 85 86 87 88 91 95 96 97
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04
1
2 21, 26, 28
3 35, 37
4 43, 43, 49
5 53, 55, 55
6 61, 65, 68
7 71, 74
8 85, 86, 87, 88
9 91, 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00
1 21, 61, 71, 91
2 02
3 43, 43, 53
4 04, 74
5 35, 55, 55, 65, 85, 95
6 26, 86, 96
7 37, 87, 97
8 28, 68, 88
9 49

Xổ số Miền Bắc ngày 30/6/2020

Đặc biệt 67229
Giải nhất 25778
Giải nhì 32027 27889
Giải ba 07636 79150 57279
24619 02049 75693
Giải tư 4617 4756 0475 0856
Giải năm 2592 0619 0042
0371 9868 3630
Giải sáu 361 458 037
Giải bảy 10 53 36 64
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 17 19 19 27 29 30 36 36
37 42 49 50 53 56 56 58 61
64 68 71 75 78 79 89 92 93
Đầu Lô tô
0
1 10, 17, 19, 19
2 27, 29
3 30, 36, 36, 37
4 42, 49
5 50, 53, 56, 56, 58
6 61, 64, 68
7 71, 75, 78, 79
8 89
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50
1 61, 71
2 42, 92
3 53, 93
4 64
5 75
6 36, 36, 56, 56
7 17, 27, 37
8 58, 68, 78
9 19, 19, 29, 49, 79, 89

Xổ số Miền Bắc ngày 29/6/2020

Đặc biệt 66720
Giải nhất 47882
Giải nhì 19356 60457
Giải ba 78378 95308 83715
23314 50690 70545
Giải tư 7766 6519 9890 6100
Giải năm 2237 2952 7581
6671 1874 5846
Giải sáu 752 426 312
Giải bảy 78 29 76 28
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 12 14 15 19 20 26 28
29 37 45 46 52 52 56 57 66
71 74 76 78 78 81 82 90 90
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 12, 14, 15, 19
2 20, 26, 28, 29
3 37
4 45, 46
5 52, 52, 56, 57
6 66
7 71, 74, 76, 78, 78
8 81, 82
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 90, 90
1 71, 81
2 12, 52, 52, 82
3
4 14, 74
5 15, 45
6 26, 46, 56, 66, 76
7 37, 57
8 08, 28, 78, 78
9 19, 29

Xổ số Miền Bắc ngày 28/6/2020

Đặc biệt 36351
Giải nhất 57190
Giải nhì 82085 17293
Giải ba 54622 94979 94853
35043 37664 24341
Giải tư 3878 3953 8623 9459
Giải năm 1924 6386 8595
8743 7738 8050
Giải sáu 742 485 492
Giải bảy 10 92 90 09
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 22 23 24 38 41 42 43
43 50 51 53 53 59 64 78 79
85 85 86 90 90 92 92 93 95
Đầu Lô tô
0 09
1 10
2 22, 23, 24
3 38
4 41, 42, 43, 43
5 50, 51, 53, 53, 59
6 64
7 78, 79
8 85, 85, 86
9 90, 90, 92, 92, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 90, 90
1 41, 51
2 22, 42, 92, 92
3 23, 43, 43, 53, 53, 93
4 24, 64
5 85, 85, 95
6 86
7
8 38, 78
9 09, 59, 79

Xổ số Miền Bắc ngày 27/6/2020

Đặc biệt 74236
Giải nhất 22390
Giải nhì 94698 06978
Giải ba 00766 42787 14336
24561 48779 22294
Giải tư 4639 2606 4710 7097
Giải năm 4181 9731 1034
0399 5836 1720
Giải sáu 541 607 548
Giải bảy 25 35 52 46
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 10 20 25 31 34 35 36
36 36 39 41 46 48 52 61 66
78 79 81 87 90 94 97 98 99
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 10
2 20, 25
3 31, 34, 35, 36, 36, 36, 39
4 41, 46, 48
5 52
6 61, 66
7 78, 79
8 81, 87
9 90, 94, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 90
1 31, 41, 61, 81
2 52
3
4 34, 94
5 25, 35
6 06, 36, 36, 36, 46, 66
7 07, 87, 97
8 48, 78, 98
9 39, 79, 99

Xổ số Miền Bắc ngày 26/6/2020

Đặc biệt 01316
Giải nhất 06155
Giải nhì 25162 84573
Giải ba 08797 73728 77527
59948 75867 53870
Giải tư 8238 9814 9427 0704
Giải năm 5194 6446 0134
9337 3152 2658
Giải sáu 321 431 902
Giải bảy 16 38 31 22
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 14 16 16 21 22 27 27
28 31 31 34 37 38 38 46 48
52 55 58 62 67 70 73 94 97
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 14, 16, 16
2 21, 22, 27, 27, 28
3 31, 31, 34, 37, 38, 38
4 46, 48
5 52, 55, 58
6 62, 67
7 70, 73
8
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 21, 31, 31
2 02, 22, 52, 62
3 73
4 04, 14, 34, 94
5 55
6 16, 16, 46
7 27, 27, 37, 67, 97
8 28, 38, 38, 48, 58
9

Xổ số Miền Bắc ngày 25/6/2020

Đặc biệt 46982
Giải nhất 96351
Giải nhì 95546 36874
Giải ba 03009 92477 73681
08620 24628 32394
Giải tư 0611 2804 5970 9420
Giải năm 0687 3476 1228
9874 8980 3333
Giải sáu 222 513 779
Giải bảy 98 72 42 92
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 11 13 20 20 22 28 28
33 42 46 51 70 72 74 74 76
77 79 80 81 82 87 92 94 98
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 11, 13
2 20, 20, 22, 28, 28
3 33
4 42, 46
5 51
6
7 70, 72, 74, 74, 76, 77, 79
8 80, 81, 82, 87
9 92, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 70, 80
1 11, 51, 81
2 22, 42, 72, 82, 92
3 13, 33
4 04, 74, 74, 94
5
6 46, 76
7 77, 87
8 28, 28, 98
9 09, 79

Xổ số Miền Bắc ngày 24/6/2020

Đặc biệt 80610
Giải nhất 03759
Giải nhì 58529 27901
Giải ba 87750 04530 20095
82559 43879 47954
Giải tư 7683 2120 7609 2696
Giải năm 0326 0845 6960
4487 5299 0630
Giải sáu 438 166 639
Giải bảy 19 78 49 67
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 10 19 20 26 29 30 30
38 39 45 49 50 54 59 59 60
66 67 78 79 83 87 95 96 99
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 10, 19
2 20, 26, 29
3 30, 30, 38, 39
4 45, 49
5 50, 54, 59, 59
6 60, 66, 67
7 78, 79
8 83, 87
9 95, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 30, 50, 60
1 01
2
3 83
4 54
5 45, 95
6 26, 66, 96
7 67, 87
8 38, 78
9 09, 19, 29, 39, 49, 59, 59, 79, 99

Xổ số Miền Bắc ngày 23/6/2020

Đặc biệt 34062
Giải nhất 78556
Giải nhì 07801 53366
Giải ba 32938 84131 33243
07236 33621 22838
Giải tư 6033 7665 2406 5133
Giải năm 8076 4920 6244
9094 1730 1667
Giải sáu 847 889 942
Giải bảy 52 70 54 01
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 06 20 21 30 31 33 33
36 38 38 42 43 44 47 52 54
56 62 65 66 67 70 76 89 94
Đầu Lô tô
0 01, 01, 06
1
2 20, 21
3 30, 31, 33, 33, 36, 38, 38
4 42, 43, 44, 47
5 52, 54, 56
6 62, 65, 66, 67
7 70, 76
8 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 70
1 01, 01, 21, 31
2 42, 52, 62
3 33, 33, 43
4 44, 54, 94
5 65
6 06, 36, 56, 66, 76
7 47, 67
8 38, 38
9 89

Xổ số Miền Bắc ngày 22/6/2020

Đặc biệt 67617
Giải nhất 54083
Giải nhì 70006 04609
Giải ba 47630 65905 31256
55693 85433 09538
Giải tư 3649 6217 6462 9507
Giải năm 4649 9025 5505
1021 1233 7526
Giải sáu 088 943 019
Giải bảy 43 52 22 09
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 06 07 09 09 17 17 19
21 22 25 26 30 33 33 38 43
43 49 49 52 56 62 83 88 93
Đầu Lô tô
0 05, 05, 06, 07, 09, 09
1 17, 17, 19
2 21, 22, 25, 26
3 30, 33, 33, 38
4 43, 43, 49, 49
5 52, 56
6 62
7
8 83, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 30
1 21
2 22, 52, 62
3 33, 33, 43, 43, 83, 93
4
5 05, 05, 25
6 06, 26, 56
7 07, 17, 17
8 38, 88
9 09, 09, 19, 49, 49

Xổ số Miền Bắc ngày 21/6/2020

Đặc biệt 25127
Giải nhất 98702
Giải nhì 02811 83835
Giải ba 50839 80405 71353
92701 74561 45805
Giải tư 9667 8190 3470 7125
Giải năm 2896 9065 1902
3898 3786 5727
Giải sáu 940 559 121
Giải bảy 95 36 04 99
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 04 05 05 11 21 25
27 27 35 36 39 40 53 59 61
65 67 70 86 90 95 96 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 02, 02, 04, 05, 05
1 11
2 21, 25, 27, 27
3 35, 36, 39
4 40
5 53, 59
6 61, 65, 67
7 70
8 86
9 90, 95, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 90
1 01, 11, 21, 61
2 02, 02
3 53
4 04
5 05, 05, 25, 35, 65, 95
6 36, 86, 96
7 27, 27, 67
8 98
9 39, 59, 99

Xổ số Miền Bắc ngày 20/6/2020

Đặc biệt 18969
Giải nhất 42537
Giải nhì 59784 50379
Giải ba 11176 85918 17884
88398 79928 34164
Giải tư 4390 6742 4058 3678
Giải năm 0454 2160 8780
4745 9858 6299
Giải sáu 080 172 089
Giải bảy 31 17 13 59
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 17 18 28 31 37 42 45 54
58 58 59 60 64 69 72 76 78
79 80 80 84 84 89 90 98 99
Đầu Lô tô
0
1 13, 17, 18
2 28
3 31, 37
4 42, 45
5 54, 58, 58, 59
6 60, 64, 69
7 72, 76, 78, 79
8 80, 80, 84, 84, 89
9 90, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 80, 80, 90
1 31
2 42, 72
3 13
4 54, 64, 84, 84
5 45
6 76
7 17, 37
8 18, 28, 58, 58, 78, 98
9 59, 69, 79, 89, 99

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm )

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng:

 • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết
 • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết
 • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết
 • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết
 • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết
 • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết
 • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc:

Loại vé 10.000đ. Có 81.150 giải thưởng (27 lần quay) như sau:

Giải ĐB 1 tỷ đồng: Vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.

Bảng danh sách các giải thưởng

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
Giải Đặc biệt 1.000.000.000 3 3.000.000.000 100.000 lần
Giải phụ ĐB 20.000.000 12 600.000.000 50.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 1.00.000 4.500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 4 lần

Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải Đặc Biệt thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.

Chú ý: Nếu vé nào trúng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng của tất cả các giải đã trúng.

Từ khóa tìm kiếm:
 • xsmb
 • ,
 • kqxsmb
 • ,
 • xsktmb
 • ,
 • xshn
 • ,
 • kqxshn
 • ,
 • xstd
 • ,
 • kqxstd
 • ,
 • xsmb hôm qua
 • ,
 • xổ số kiến thiết Miền Bắc hôm nay
 • ,
 • kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay
 • ,
 • xổ số Miền Bắc hôm nay
 • ,
 • xổ số Thủ Đô
Chia sẻ ngay